Introductie

Wat is de 009 Society?

De 009 Society is een Britse vereniging van geïnteresseerden in modelbouw van smalspoor. De vereniging heeft meer dan 1000 leden, waarvan een aantal op het Europese vasteland, in Amerika, Canada en zelfs Australië en Japan. De vereniging stelt zich tot doel de smalspoormodelbouw te bevorderen in de schaalverhoudingen 1:87 (H0) en 1:76 (00), met spoorbreedten van 6,5 tot 12 millimeter. De vereniging publiceert maandelijks het Engelstalige tijdschrift 009 News, met interessante artikelen en foto's, tezamen met nieuws van de plaatselijke groepen en uit de hobbymarkt. Ook organiseert en ondersteunt de vereniging smalspoor-modelbouwshows, voornamelijk in Engeland. Raadpleeg de 009 Society website voor meer informatie (druk op de knop hieronder).

U bevindt zich nu op de website van de Nederlandse afdeling van de 009 Society.

Hoewel de 009 Society vooral in het moederland Groot-Brittannië plaatselijke groepen van leden kent ('local area groups'), zijn er ook elders groepen opgericht. Zo zijn er in Australië plaatselijke groepen, en ook in Nederland is er een 'local area group' van de 009 Society, kortweg de 'Dutch Group'.

De Dutch Group heeft een informeel karakter. Af en toe organiseren we een bijeenkomst bij één van de leden thuis of bij een museumspoorlijn. Verder onderhouden we telefonisch of via de e-mail contact, zowel onderling als met Britse leden van de 009 Society. Ook spreken we elkaar bij tentoonstellingen. Vrijwel alle leden zijn actieve modelbouwers, sommige al sinds vele jaren en andere nog maar heel kort. Hoewel we allemaal een model van topklasse waarderen is er ook ruimte en praktische ondersteuning voor iemand die nog maar pas is begonnen en met eenvoudige middelen bezig is met zijn eerste model.

In de pagina's Groep en Projecten doen wij regelmatig verslag van onze activiteiten, door middel van foto's van recente evenementen en onze nieuwste projecten.

Hebt u interesse om lid te worden van de 009 Society? Meld u aan via de homepage van de 009 Society in Engeland, of stuur een e-mail naar de Dutch Group.

Hoe het begon in de jaren '90  

Reinier Hendriksen Trophy      

Alle inhoud van deze pagina's, tenzij anders vermeld, © leden van de 009 Society - Dutch Group