Projecten van leden

Hugo Baart

De bouw van een A1 dieselloc (2019)    

Een werkkeet op rails (2019)    

Werkwagen (2019)